Quanta investerade 79,6 miljoner dollar för att bygga tre nya fabriker i USA eller utvidga serverkapacitet

Oct 12,2023

Nyligen tillkännagav Quanta på uppdrag av QMN, ett dotterbolag till Nashville, Tennessee, att det kommer att spendera 79,6 miljoner dollar för att bygga tre fabriker i Kaliforniens växtområde.Externa spekulationer tyder på att de tre nya fabrikerna som byggs den här gången är avsedda att utöka den lokala serverkapaciteten.

Det rapporteras att QMN: s tre fabriksbyggnadsprojekt (Quanta Building 2, Quanta Building 5 och Quanta Building 6) beläget i Kaliforniens fabriksområde i USA kommer att anförtros lokala amerikanska byggare (McLarney) för byggande med transaktionsbelopp på $ 8,7miljoner, 62,4 miljoner dollar respektive 8,5 miljoner dollar.

I augusti i år tillkännagav Quanta att det skulle öka kapitalet till QMN med 135 miljoner dollar genom indirekta investeringar.Quanta uttalade vid den tiden att kapitalökningen inleddes för att tillgodose sina affärsbehov, men vissa juridiska personer trodde att Quanta utvidgade den lokala serverkapaciteten genom kapitalökning på grund av en betydande ökning av order från Europa och Amerika.

Förra månaden uppgav Yang Qi, senior vice chef för Quanta och chef för Yunda Technology, att datacentra och företagskunder påskyndar antagandet av Artificial Intelligence (AI) -servrar, men uppströmskomponenter är slut på lager och kan inte helt möta starka starkaefterfrågan.Han är optimistisk för att AI kommer att vara en utvecklingstrend i minst 5 till 10 år eller till och med längre i framtiden.
Produkt RFQ