Term & Villkor

Villkor för försäljning

Alla beställningar som placeras med RXelectronics är föremål för villkoren i detta avtal, inklusive följande villkor och försäljningsvillkor. Eventuella påstådda ändringar som lämnats av köparen i någon ytterligare dokumentation avvisas härmed uttryckligen. Förtryckta villkor för köparen och / eller RXelectronics misslyckande med att motsätta sig motstridiga eller ytterligare villkor kommer inte att förändras eller lägga till villkoren i detta avtal. Genom godkännande av denna försäljningsorder accepterar köparen härmed alla försäljningsställen för försäljning. I den utsträckning som någon bestämmelse i detta avtal strider mot eventuellt eller villkor som anges i någon tidigare eller efterföljande dokument ska bestämmelserna i detta avtal ersätta och kontrollera. Beställningar som ställs på formulär som avviker från dessa villkor kan godtas, men endast på grundval av att villkoren i detta avtal kommer att råda och sådana villkor kommer att vara de enda villkoren för ordern. Eventuella överträdelser av dessa villkor kommer att leda till att framtida verksamhet avslutas.

Beställningsvalidering och godkännande

Köparen bör summit beställningen, inklusive relevant information med noggrannhet inom tillräcklig tid för att möjliggöra för RXelectronics att slutföra ordern. RXELECTRONICS är specialiserat på produktbrist som utforskas och upphandlar svåra att hitta komponenter. Köparen bekräftar att denna produkt inte längre kommer att ha spårbarhet till den ursprungliga tillverkaren, speciellt för produkt med äldre datumkoder. Köparen måste föreskriva vid tidpunkten för beställningen om det kräver en spårbarhet Papptrail som hänför sig till den ursprungliga tillverkaren för produktanslutning. Om köparen inte uttryckligen har krävt en spårbarhet avstår köparen någon rätt att returnera produkten för brist på spårbarhetsdokumentation och RXelectronics kommer att avvisa någon avkastningsförfrågan som härrör från brist på spårbarhetsdokumentation. Beställningsansökan är uttryckligen bindad till de villkor som är skrivna i försäljningsordern, och under ingen omständighet ska någon av de villkor som finns i köparens godkännande, oavsett om det är av bekräftelse eller på annat sätt, bli en del av försäljningsordern.
När du beställer med RXelectronics kan vi verifiera din betalningsmetod, leveransadress och / eller skattebefriad identifikationsnummer (om någon) innan du behandlar din beställning. Din placering av en order med RXELECTRONICS är ett godkännande av villkoren i detta avtal.
Köparen bekräftar att RXelectronics kan slutföra din beställning genom att behandla din beställning efter verifiering av medel och frakt på produkten.
RXELECTRONICS kan också, efter eget gottfinnande, avslå din beställning och minska för att slutföra någon del av den. Om vi ​​misslyckas med att slutföra din beställning berodde på några oväntade skäl, skulle formellt meddelande behandlas via e-postadress eller annan kontaktinformation som anges i din beställning. Ingen order ska övervägas förrän produkten har skickats.

Produktinformation och prissättning

RXelectronics är engagerad i att ge aktuell och korrekt information om produkter och priser, men garanterar inte valuta eller noggrannhet för någon sådan information. RXelectronics ger ingen representation om produktinformationens noggrannhet eller fullständighet, och avstår från alla representationer, garantier och skulder under någon teori med avseende på produktinformationen. Alla typografiska eller andra fel eller försummelser i någon försäljningslitteratur, prissättning, faktura eller citat är föremål för korrigering utan ansvar för RXelectronics del. RXelectronics rekommenderar att köparen validerar någon produktinformation innan du använder eller agerar på sådan information. All produktinformation kan ändras utan föregående meddelande, och RXelectronics ansvarar inte för typografiska eller andra fel eller försummelser i produktinformation. RXELECTRONICS förbehåller sig rätten att göra ändringar av specifikationerna för någon produkt och / eller tjänst som tillhandahålls som krävs för att överensstämma med gällande lagstadgade krav eller resultat från eventuella ändringar i tillverkarens produktspecifikation som inte väsentligt påverkar kvalitet eller prestanda.

Prissättning för elektroniska komponenter och andra råvaror fastställs på grundval av marknadsutvecklingen. Priser och tillgänglighet kan ändras när som helst före RXelectronics slutförandet av din beställning. Citat, om inte annat anges, är giltiga på utfärdningsdagen, och RXelectronics kan ändra dem utan föregående meddelande. Prissättning för produkt före leveransanordnad kan ökas efter ökad ökning av RXelectronics kostnader, förändring av marknadsförhållanden eller andra orsaker bortom RXelectronics rimliga kontroll. Priserna är endast för produkter och inkluderar inte skatter, fraktkostnader, uppgifter och andra avgifter eller avgifter, såsom avgifter för specialförpackning och märkning av produkter, tillstånd, certifikat, tulldeklarationer och registrering. Om inte annat anges på RXelectronics förslag, citat eller faktura, är köparen ansvarig för alla tilläggsavgifter. Produkter säljs på en "AS-IS" och "som tillgänglig". Varje upptäckt av mismatch i produktbeskrivning, tillgänglighet eller prissättning av de delar som anges i din beställning, vi meddelar dig omedelbart med alternativ för att avhjälpa frågan. RXelectronics förbehåller sig rätten att fördela försäljningen av produkter bland sina köpare.

Acceptans av produkt

Köparen måste skriftligen underrätta eventuella skador på den yttre förpackningen eller produkterna, bristen eller annan avvikelse ("visuell defekt") inom fem arbetsdagar efter mottagandet av sändningen och före leverans till en slutkund. Annars anses köparen ha accepterat produkterna och får inte återkalla acceptans. Om köparen misslyckas med att ge sådant meddelande, kommer varorna att anses accepteras i alla avseenden. Användning av någon del av ordern efter leverans utgör godkännande och acceptans av ordern av köparen.

Returer och återbetalningar

Alla produkter från RXelectronics anges exakt tillverkarens namn och delnummer. Vänligen kontrollera artikelnummer, varumärke och annan relaterad information noga innan du beställer. RXelectronics accepterar inte någon avkastning eller ersättningsförfrågan om kunder gör misstag av sig själva.

1.Cceptansvillkor för avkastning eller ersättningar:

1). Se till att kvittot och kontrollen av objekt inom en vecka efter mottagandet av varorna.
2). Om det finns kvalitetsproblem, visa testrapporten från auktoriserade testhus eller lämnat in användarens defeed feedback-rapport inom 30 dagar. Den får inte godtas en gång utgått. Var noga med att behålla den ursprungliga förpackningen och etiketten för alla produkter som måste returneras eller bytas ut.
3). Om det faktiska antalet kvitto och modellen inte matchar, vänligen ge bilder av kvittot, varor och relaterade bilder för att bevisa. En gång bekräftat att RXelectronics skickade fel varor, kommer RXelectronics att ordna ersättningarna i rätt tid för dig.
4). Om du ansöker om avkastning på grund av problem med produktkvalitet, måste du tillhandahålla detaljerad prestationstestrapport, som fungerar som ersättningar eller returnerar bevis för RXelectronics för att förhandla med leverantörer.
5). Om inköpsorder utfärdad momsfaktura, måste du skicka fakturan tillbaka till oss efter avkastning som bekräftats.

2. Namn-acceptansvillkor för avkastning eller ersättningar

1). Originalförpackningar och etiketter är skadade eller saknade.
2). Redan använda eller testade produkter (med undantag för produkter "kvalitetsproblem)
3). Om kunden inte visar någon invändning mot produktens kvalitet inom 30 dagar, tar RXelectronics det eftersom produktkvaliteten är helt i linje med kraven som standard.
4). Kundens eget misstag för de felaktiga beställningarna.

3. Returadress: Om avkastning eller ersättningar bekräftas, kommer vi att erbjuda dig konkret leveransadress för avkastning eller ersättningar.

4. Processtid för kundservice:

1). RXelectronics kundservicerepresentanter kommer att acceptera och lösa returprogram om 2 dagar efter att kunderna skickat in dem.
2). RXelectronics återbetalar eller ersätter varorna efter att ha fått tillbaka.

5.Veturs Freight Beskrivning:

1). RXelectronics kommer att bära fraktkostnaden orsakad av fel kvantitet, felmodell och produktkvalitetsproblem.
Produkt RFQ